log

Çocuk Tiyatroları

Tiyatro Lal

 

 

VEYSEL DİKER / İNTERAKTİF OYUN SAATİ

TİYATRO LAL

Tiyatro Lâl 2012 yılında kurulan genç ve dinamik bir tiyatro topluluğudur. Drama, mim, clown, kukla, gölge, illüzyon, dans gibi farklı disiplinleri kullanarak özgün metinler oluşturmayı amaçlar. Bu metinleri oluşturmak için doğaçlama tekniklerinden faydalanır.

Uzmanlaşmayı amaçladığı çocuk oyunlarında evrensel bir komedi anlayışı ile çocuklara olduğu kadar velilere de hitap eder. Çocuğun gelişimi için göstermeci öğütler vermek yerine hayal gücünü harekete geçirecek, eğlenceli anlar yaratmayı amaçlar. Bu noktada klasikleşmiş göstermeci çocuk tiyatrosu örneklerinden ayrılmaktadır.

Kadrosunda çocuk tiyatrosu ve çocuklara yönelik drama, müzik ve dans eğitimlerinde geniş tecrübelere sahip oyuncu, müzisyen ve dansçılar bulunan Tiyatro Lâl üretim aşamasında pedagojik araştırmaların gerekliliğine inanır. Çalışmalarını bu araştırmalar ışığında yürütür.

Hedefleri arasında çocuğun düşünmesini ve düşlemesini sağlayan metinler yaratmak, yeni ve özgün anlayışı ile çocukların pedagojik gelişimine katkıda bulunmak, dünyadan çocuk tiyatrosu örneklerini takip ederek sürekli gelişmek olduğu gibi çocukların yanında velilere de hitap ederek onlarla eğlenceli olduğu kadar samimi bir ilişki kurmak sayılabilir.

VEYSEL DİKER - İNTERAKTİF OYUN SAATİ

Tanım
06- 11 yaş arası çocuklarla yapılacak ve 90 dakika sürecek, içinde dramaların, dansların, yarışmaların ve müziğin olduğu interaktif çocuk programı. Bu yaş gruba yapılan programlar genellikle, çocuğun izleyici olarak yer aldığı programlardır. Oyun saati, yaşı gereği en hareketli olduğu bu döneminde çocuğa aktif bir rol vererek onu sürecin içine katıp, bizzat yapının bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Edilgen durumdan etken duruma geçen çocuk, sürecin ona katacağı bilgi ve estetiğe daha kolay ulaşacaktır.

Drama
Sahnede oyuncuların oynadığı teatral oyunları, seyircinin içinden istekli olanlara oynatmak ve oyun üzerine konuşmak, yani önce oyuncular oynayacak sonra seyirci… Bu sayede izleyici çocuk, oynayan oyuna katılan oyuncu olacaktır. Oyunlar kısa, anlaşılır ve pedagojik açıdan bu yaş gurubuna uygun oluşturulacaktır. Sahnede profesyonel oyuncuların oynadığı oyunları, sonrasında izleyiciden isteklilere oynatılması, beraberinde bir drama eğitimi sürecinin başlangıcı olacaktır. Her kategoride gözetilen, eğlence ve fayda beklentisi burada da en yüksek seviyede gözetilecektir.

Müzik ve dans
Müzikle, tüm seyircinin, salonun muhtelif yerlerinde serbest dansı… Bu kategori de programın olmazsa olmazıdır. Seyirci, günümüz medyasının ve diğer çeşitli yayın araçlarının ona sunduğu yoz müzikten etkilenmiş müzik ilişkisini burada kaliteli bir müzikle, ebeveynlerininde onaylayacağı bir değerlilik düzeyinde yenileyecektir.

Yarışma
Seyirci içinden alınan isteklilerin, sahnede gruplara ayrılarak, eğlenceli yarışmalar yaptırılması… Yarışmalar bölümü seyircinin her şeyi kazanma güdüsünün vahşi bir şekilde kışkırtıldığı bir dünyadan uzak, içinde kazanma ve kaybetmenin ne kadar keyifli de olabileceği bir süreci yaşayacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Son söz
İçinde eğlence unsuru barındırıyor olması, emsalleri gibi mesaj kaygısının öne çıktığı, çocuğun ruhsal rahatlamasının gözardı edildiği hali ortadan kaldırmaktadır. Oyun güdüsünün bizzat eğitici olması baz alındığından, içeriğin çok belirleyici olmaması bilinçli bir tercihtir. Oyun saati İzleyicisinin ve ebeveynlerinin vazgeçilmezi olacaktır.

Copyright